Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình pascal

Ngôn ngữ lập trình pascal là 1 ngôn ngữ lập trình tương đối khó đối với học sinh phổ thông. Tuy nhiên đối với những học sinh thông minh và giỏi thì đây là một ngôn ngữ rất thú vị, nó giúp học sinh biết các giải quyết một vấn đề bằng cách tư duy chính xác và tìm cách giải quyết các vấn đề này nhờ sự trợ giúp của máy tính. Do đó pascal là ngôn ngữ lập trình thường được sử dụng trong các kì thi học sinh giỏi môn Tin học từ phor thông đến đại học.

Nhằm giúp các em học sinh tiếp thu tốt kiến thức về ngôn ngữ lập trình pascal, trang thông tin này sẽ hệ thống lại kiến thức cơ bản, cần thiết về lý thuyết và cung cấp một số bài tâp cơ bản để các em có thể học tốt ngôn ngữ pascal

Đối với những học sinh yêu thích pascal muốn tìm hiểu thêm để có thể tham dự các kì thi học sinh giỏi thì có thể tham khảo thêm một số kiến thức tại trang pascalnangcao.wevina.vn